Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se u nás děje

1. 11. 2018

Vítáme Vás v rubrice, co se u nás děje. Můžete tedy nahlédnout pod pokličku naší třídy a zároveň se seznámit s písničkami a básničkami, které se během roku společně učíme.

Říjen u sluníček

V měsíci říjnu nás stejně jako ostatní třídy zcela pohltil projekt Jabkohraní.

Nejprve nám skřítek Paleček vyprávěl krásnou pohádku O posledním jablíčku, na jejímž konci jsme si stejně jako zvířátka v lese rozdělili jedno jablíčko a každý z něj jeden kousek snědl. Rovněž jsme se naučili půjčovat si hračky za pomoci prosociální hry „ Půjčíš mi jablíčko?“.

Procvičili jsme barvy, pomocí třídění barevných víček pomocí šablon jablíček, které byly položeny před proutěnými koši, kam se ukládala stejně barevná jablíčka (víčka). Také jsme dělali pokusy s mícháním barev. Pomocí jablíček jsme pochopili, co vše je kulaté a zahráli si hry na hledání kulatých předmětů ve třídě. Šlo nám to náramně! Výtvarné cítění jsme ukázali při výrobě košíčků s jablíčky. Zjistili jsme, na jakém stromě jablka rostou, kde je můžeme koupit a odkud se k nám dostanou. Rovněž jsme byli pekaři a upekli jsme jablíčka v župánku. Moc nám chutnalo a doufáme, že i Vám. Hráli jsme hru na Kompot nebo složili rozstřihaná jablíčka do původního tvaru. Celým projektem nás provázela písnička Měla babka čtyři jabka a Koulelo se, koulelo.

Také básničky doprovázené pohybem pro snazší zapamatování:

OVOCE                                         

Ovoce už dozrává,

vítr si s ním pohrává.

Houpá hrušky, houpá švestky,

houpá také jablka – malá i ta veliká.

Houpy, houpy, hou,

houpají se, nespadnou.

SAD

Máme dobrou náladu,

poběžíme do sadu.

Natrháme jablíčka,

kulatá jak klubíčka.

Ještě hrušky natrháme

a už plný košík máme.

KUTÁLENÍ

Jablíčko se skutálelo,

vůbec nic to nebolelo.

Podívejte, jak se koulí,

nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí -

to jsme se mu nasmáli.

ČERVÍK A JABLKO

Spadlo jabko do trávy,

tlesk, plesk, bum.

Červíčkovi na záda.

Tlesk, plesk, bum.

Červíček se strašně lekl,

tlesk, plesk, bum.

A jablíčko za to snědl.

Tlesk, plesk, bum.

 

Děkujeme, že jste se v hojném počtu zúčastnili vyvrcholení projektu Jabkohraní!

 

Koncem října jsme se stali sedláky. Skřítek Paleček přišel tentokrát s pohádkou Kuřátko a obilí. Poznávali jsme rozdíly mezi jednotlivými druhy obilí, a hráli si na Popelky při jejich třídění. Učili se zaplnit plochu papíru pomocí správné techniky malby se štětcem spojené s prožitkem ze žluté barvy. Rozehřála nás masáž s kaštany. Stavěli jsme dráhu z kaštanů, kde na nás čekaly nástrahy. Pro jejich překonání jsme dělali dřepy, chodili po špičkách, skákali snožmo a běhali slalom. Naučili jsme se nové písničky a básničky.

TLUČU, TLUČU MÁK

Tluču, tluču mák,

ale nevím jak.

Povězte mi panímámo,

jak se tluče mák.

Takhle, takhle, tak,

tak se mele mák.

Na ty naše koláče,

které máma upeče.

KUŘE

Puťa, puťa, puť,

přeji dobrou chuť.

Zrnka zobu zoby, zob,

panímámo ještě hoď.

Běží kolem sestřička,

žluťounká je celičká.

Naše máma slepice

sezobala nejvíce.

ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU

1. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi čížečku, jak sejou mák?
Aj tak, tak sejou mák, aj tak, tak sejou mák,
aj tak, tak sejou mák, tak sejou mák.
2. ... roste ...
3. ... kvete ...
4. ... lámou ...
5. ...melou ...
6. ... jedí ...

JEDE SEDLÁK DO MLEJNA

Jede sedlák do mlejna                                 Když do mlejna přijeli

VÝDR UN PUM PUM,                                   VÝDR UN PUM PUM,

s čtyřma koňma vranejma                            na mlynáře volali

VÝDR UN PUM PUM.                                   VÝDR UN PUM PUM.

Jede sedlák do mlejna                                 Když do mlejna přijeli

VÝDR UN PUM HEJ SA SA,                        VÝDR UN PUM HEJ SA SA,

s čtyřma koňma vranejma                            na mlynáře volali

VÝDR UN PUM PUM.                                    VÝDR UN PUM PUM.

 

Hej, vy, pane mlynáři                                   Složte vy ho do sence

VÝDR UN PUM PUM,                                    VÝDR UN PUM PUM,

kam se ten oves složí?                                  K mej panenky postýlce

VÝDR UN PUM PUM.                                    VÝDR UN PUM PUM.

Hej, vy, pane mlynáři                                    Složte vy ho do sence,

VÝDR UN PUM HEJ SA SA,                         VÝDR UN PUM HEJ SA SA,

kam se ten oves složí?                                   k mej panenky postýlce,

VÝDR UN PUM PUM.                                     VÝDR UN PUM PUM.

KAŠTÁNEK

Kaštánku, kaštánku, počkej tu na mě.

Zvednu tě ze země, dám do své dlaně.

Pěkně se ohřeješ, zaleskneš za krátko,

ve škole si z tebe udělám zvířátko.

Září u sluníček

V měsíci září na nás čekalo spoustu úkolů, se kterými jsme se obdivuhodně rychle vypořádali. Děti se seznámily s novým prostředím, ve kterém na ně čekaly hračky, hry a další nové věci. Poznaly paní učitelky a nové kamarády, naučily se jejich jména. Společně jsme si vyrobili pravidla a vyvěsili je ve třídě a v prostorách šatny. Stále si je připomínáme pomocí básniček a myslíme na jejich dodržování, aby nám společně bylo hezky. Další, s kým se děti seznámily, je náš nepostradatelný skřítek Paleček. Navštěvuje nás každý den, aby nám pověděl co se děje v přírodě. Ukazuje nám, jaký máme den v týdnu, jeho barvu a vůni. My mu na oplátku zpíváme písničky a předvádíme nové básničky. Také jsme se naučily, jak ho jemně probudit…

Nejprve písničkou:

Skřítek spí, tiše sní,

kdo ho dneska probudí?

Pohladí, ručičkou.

Poté písničkou s pohoupáním (z rukou kolébka):

Houpy, hou, houpy, hou,

houpáme ti postýlkou.

Houpy, hou, houpy, hou,

proč už nejsi na nohou?

Nakonec zvoláním:

Skřítku, vstávej, už je den, pojď z postýlky rychle ven!

Většině činností předcházejí rituály pro lepší orientaci v čase a režimu dne. Rituály jsou v podobě písniček, básniček a zvonění na zvoneček.

K rannímu pozdravu nás nejprve připraví zvoneček a básnička:

Zvoní, zvoní, zvoneček,

že už je hrám koneček.

 

Poté následuje uklízecí písnička:

Uklidíme hračky,

zpátky do poličky,

až ty hračky uklidíme,

tak se pěkně pozdravíme,

hola, hola, hej,

každý pomáhej.

 

Když má každá hračka své místo, svoláme se do kroužku rovněž pomocí písniček.

Děti, děti, děláme kolečko,

děti, děti, děláme kruh.

A také:

Kolo, kolo, kolovrátek,

vejděte do mojich vrátek.

Když do vrátek vejdete,

skřítka tam najdete.

 

 Následuje ranní pozdrav, kterým začínáme každý společný den.

Dobrý den, dobrý den,

pojďte všechny děti sem.

Dobrý den, dobrý den,

ať je krásný celý den.

Kdo je z dětí dneska tady,

zazpívá si s chutí s námi.

Dobrý den, dobrý den,

ať je krásný celý den.

 

Při řízených činnostech se dozvídáme spoustu nových věcí o světě a věcech kolem nás. Jsou ukryté v pohádkách, obrázcích, písničkách, říkankách s pohybem, různých hrách a podobně. Bavíme se společně a je nám při tom prima.

Někdy potřebujeme pořádně uvolnit energii, a tak si společně zadupeme.

Dupy, dupy,

šlapy, šlapy,

čí jsou tyhle sloní tlapy?

Když ty tlapy zadupou,

duní celou chalupou.

Poté ji dostaneme zpět do těla říkankou:

Ruce, ruce, ručičky,

prsty, prsty, prstíčky.

Máme hebké dlaně,

zatleskáme na ně.

Nohy, nohy, nožičky,

prsty, prsty, prstíčky.

Máme pevné paty,

zadupeme taky.

Když máme velmi špatnou náladu nebo v sobě dusíme vztek, tyto emoce se pokoušíme zvládnout pomocí básně, na jejímž konci si zadupeme a zakřičíme:

Křen, petržel, tuřín,

držte mě já strašně zuřím!