Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září-říjen

10. 9. 2017

V podzimních dnech společně pozorujeme změny přírody, hrajeme si s barvami, poznáváme základní druhy ovoce a zeleniny, se kterými se můžeme setkat na zahrádce i v obchodě. Naším hlavním úkolem je upevňovat si prostorové a předmatematické pojmy a předložky (vpředu, vzadu, mezi, nad, pod, vedle, první, poslední, více, méně). Také se už učíme početní řadu od 1-3, symboliku čísel 1-3. Pomocí básniček s pohybem se zaměřujeme na správné držení těla a jeho koordinaci. Překonáváme různé překážky, učíme se skákat snožmo. Nezapomínáme procvičovat obličejové svaly a mluvidla, správně dýchat. To vše napomáhá pro správný řečový vývoj. Seznamujeme se s výtvarnými technikami, učíme se správně držet a používat nejen pastelky, ale i štětec, lepidlo a nůžky. Vše děláme za pomoci hry a nenásilné nabídky různých činností. Každodenně si připomínáme správné hygienické návyky, základy slušného a ohleduplného chování a dodržování školkových pravidel. Nezapomínáme na kouzelná slůvka, která otvírají cestu pro společnou komunikaci a uspokojování našich potřeb. Rádi si zazpíváme.