Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Vážení rodiče,

Naše školka ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou nabízí screeningové vyšetření připravenosti Vašich dětí na školu. Bude se týkat dětí, které mají jít v letošním školním roce k zápisu, ev. mají odklad školní docházky.

Toto posouzení mohou děti absolvovat přímo v naší školce dne

17. 1. 2019 dopoledne.

 Celá zkouška bude mít tři části.

  1. Část: skupinová práce  – děti budou společně plnit úkoly, které si pro ně připravíme (cca 45 min)
  2. Část – individuální –pohovor s pracovnicí poradny, při kterém bude dítě povídat a plnit další úkoly (cca 10 min)
  3. Část  - Konzultace pracovnic PPP s rodiči -  zejména u dětí, u nichž budou zjištěny potenciální obtíže, navržení postupů, jak je možné případným problémům ve škole předejít. Konzultace v trvání cca 15 min  budou pro zájemce probíhat  dne 21.12. v  odpoledních hodinách.

Na základě screeningu můžete obdržet orientační posouzení, jak je Vaše dítě aktuálně připraveno pro nástup do první třídy. V případě zájmu můžete obdržet i  doporučení pro další rozvoj předškolních dovedností, nutných pro úspěšný start školní docházky.

Toto posouzení je bezplatné, je však nutné se k němu přihlásit a podepsat souhlas s jeho provedením (formulář bude k dispozici u vaší paní učitelky)

 


Milí rodiče,

3. - 4. 1. 2019  bude v základní škole ředitelské volno, v MŠ bude provoz omezený pro děti rodičů, které to nezbytně nutně potřebují. V 1. poschodí dojde k výměně poškozených záchodů. Školní stravovna automaticky odhlašuje stravování všem strávníkům včetně dětí z MŠ. 

Vyplňte, prosím, zda bude Vaše dítě v tomto období do MŠ docházet.

Tiskopisy jsou na skříňce v přízemí, vedle I. třídy (Sluníček).                     

 

 


DĚTI DO BRUSLÍ !!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

od 9.1.2019 bude opět probíhat kurz bruslení pro nejstarší děti v MŠ.

V případě volných míst nabídneme tuto možnost i dětem mladším.

Cena kurzovného za 10 lekcí včetně úrazového pojištění činí 700 ,- Kč.

Po skončení kurzu, na konci března, ještě přijde faktura za dopravu, která se rozpočítá mezi všechny děti.

V šatně v 1. poschodí u Kytiček je formulář, na který se, prosím, zapište v případě zájmu. Po té Vám sdělíme další konkrétní informace. Platbu bude nutné uhradit do 18.12.2018.

 

 


VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZY!!!!

Že nevíte co to je?

Je to napadení vší dětskou!!!!!!!!

Prosím, přistupujte k vyléčení tohoto onemocnění stejně, jako ke každému dalšímu onemocnění. I tato nemoc si vyžaduje ošetření a HLAVNĚ vyléčení. Je na vás, jak dlouho tím tady budeme zamořeni. Nikoho jmenovitě nezveřejňujeme, ale je POTŘEBA nás o tom informovat a vyprat OKAMŽITĚ LOŽNÍ PRÁDLO, ČEPICE, VYČISTIT HŘEBENY, KTERÉ TADY DĚTI POUŽÍVAJÍ!!!!!!!!!!

Tady je výňatek z metodiky, kterou vydalo MŠMT. Celý článek, co je to a jak léčit, si můžete přečíst na našem webu v sekci Zajímavosti pro rodiče:

Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

! Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy, vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§22 odst.3 písm.b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. 

 

 

Prosinec

2.12.   Zvonečkový průvod (společná akce s rodiči, rozsvěcení vánočního stromečku)

5.12.   návštěva Mikuláše s čerty a anděli

12.12.   15:30 vánoční dílna třídy Sluníček

13.12.   15:30 vánoční dílna třídy Kytiček

18.12.   15:30 vánoční dílna třídy Berušek

19.12.   15:30 vánoční dílna třídy Žabek

22.12. - 2.1.   vánoční prázdniny

Jídelní lístek

Jídelní lístek pro lichý týden

Jídelní lístek pro sudý týden